Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:51 01/01/2014  

Quy định về định mức giáo viên ở các trường mầm non

Ngày 11/3, Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ tổ chức lễ ký thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.


Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non công lập, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập sẽ căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị để vận dụng các quy định này để thực hiện.


Thông tư nêu rõ, đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau: với nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi là 15 trẻ; nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ; nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ.


Đối với lớp mẫu giáo: trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau: Lớp mẫu giáo 3 đến 4 tuổi: 25 trẻ; Lớp mẫu giáo 4 đến 5 tuổi: 30 trẻ; Lớp mẫu giáo 5 đến 6 tuổi: 35 trẻ.


Khi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có 1 trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số của nhóm, lớp được giảm 5 trẻ. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không quá 2 trẻ khuyết tật.


Ngoài ra, thông tư cũng quy định định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.


Cụ thể, mỗi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có 1 hiệu trưởng.


Về Phó Hiệu trưởng: Mỗi nhà trẻ được bố trí 1 phó hiệu trưởng. Trường mẫu giáo, trường mầm non có dưới 9 nhóm, lớp đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có dưới 6 nhóm, lớp đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 1 phó hiệu trưởng.


Trường mẫu giáo, trường mầm non có 9 nhóm, lớp trở lên đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có 6 nhóm, lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 2 phó hiệu trưởng.


Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có 5 điểm trường trở lên có thể bố trí thêm 1 phó hiệu trưởng.


Còn định mức giáo viên mầm non như sau: Những nơi bố trí đủ số trẻ tối đa theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo quy định được bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ; Đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày được bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp; Đối với lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày được bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp.


Những nơi không đủ số trẻ để bố trí theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo quy định, thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Cụ thể, đối với nhóm trẻ: 01 giáo viên nuôi dạy 06 trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi hoặc 08 trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi hoặc 10 trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi.


Đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày: 01 giáo viên nuôi dạy 11 trẻ từ 3-4 tuổi hoặc 14 trẻ từ 4-5 tuổi hoặc 16 trẻ từ 5-6 tuổi. Đối với lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày: 01 giáo viên nuôi dạy 21 trẻ từ 3-4 tuổi hoặc 25 trẻ từ 4-5 tuổi hoặc 29 trẻ từ 5-6 tuổi.


Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập cũng áp dụng định mức giáo viên mầm non như trên.


Ngoài ra, thông tư cũng quy định số kế toán, văn thư, y tế và thủ quỹ: Nhà trẻ có từ 100 trẻ trở lên; Trường mẫu giáo, trường mầm non có 9 nhóm, lớp trở lên đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có 6 nhóm, lớp trở lên đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo: được bố trí tối đa 3 người.


Nhà trẻ có dưới 100 trẻ; Trường mẫu giáo, trường mầm non có dưới 9 nhóm, lớp đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có dưới 6 nhóm, lớp đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo: được bố trí tối đa 2 người.


Về lao động hợp đồng:
Nấu ăn: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có tổ chức bán trú thì được hợp đồng lao động tại vị trí việc làm như sau: cứ 35 trẻ nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo được ký 1 người theo chế độ hợp đồng lao động để đảm nhận vị trí nấu ăn.


Bảo vệ: căn cứ vào điều kiện kinh phí, nhu cầu, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non ký hợp đồng lao động để đảm nhận vị trí bảo vệ, nhưng không vượt quá 3 người.

Số lượt xem : 2154

Chưa có bình luận nào cho bài viết này